<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d5676254881735928234\x26blogName\x3dMy+Live.+Love.+Laugh!\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zoeyolivia-nurhayati.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zoeyolivia-nurhayati.blogspot.com/\x26vt\x3d-5538875964932762780', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Sunday, 14 April 2013

♥ Aiyak! Terlupa pulak...

Assalamualaikum! Morning fellas!

Today I kat kampung. Lepas zuhur ada kenduri kat rumah Busu.. Pagi2 lagi I dah bangun untuk solat subuh. But guess what? I tido balik lepas tu. Hihi.. Ngantuk yang tak terhingga bila tengok baby Zill tido lagi..

Bangun2 je Kak Mai dah masak nasi goreng dengan nugget untuk kami semua. Kak Mai memang rajin masak! Sedap pulak tu masakan dia. Adik pulak tengah siap2 untuk pergi kerja. Bukan main lawa lagi! Macam nak pi dating.. HiHi! 

Qiesya? Hah! Tengah berendam dalam pool dengan cousin2 yang lain.. Seronok betul dia.. Tengah seronok2 tengok Qiesya berendam... Aiyak! Terlupa pulak baby Zill kat dalam bilik sorang2.. Dengan sepantasa kilat I masuk bilik tengok dia tengah nangis.. Ksian Zill. Terlupa pulak mama dah ada dua orang anak sekarang ni.. Dush! Dush!

Dialogue for today

me: Sayang.. Badan I gemuknya! Dah macam mak orang dah!
hubby: Erk.. Bukan U memang dah jadi mak ke sekarang?
me: Eh, yeke? HiHiHi...4/14/2013 09:42:00 am

♥ NURHAYATI ;  Assalamualaikum..
  I'm Nurhayati Abd Malek
  Uhh..
  Well Life is too short to be sad kan.
  So.. Happy lah while U can
  while U still breath. ;)
  ♥ CHILLAX HERE! ♥  ♥ LETS CLICK! ♥


♥ ME STORY ♥

♥ ANOTHER COOL! ♥

♥ Past
  ♥ BE MY FRIEND AT FaceBook

  Mya Elle

  Create Your Badge