<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d5676254881735928234\x26blogName\x3dMy+Live.+Love.+Laugh!\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zoeyolivia-nurhayati.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zoeyolivia-nurhayati.blogspot.com/\x26vt\x3d8457289301212827802', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Friday, 29 June 2012

♥ Durrany Pillow Talk Party!** Ini adalah sticky Post sehingga 26/6/2012
Untuk entry yang terbaru sila scroll ke bawah. Chill! ;)
Durrany

Pillow Talk

Assalamualaikum kepada semua rakan blogger dan para pembaca yang budiman.. 
Dah lama tak update blog. Busy betul lately ni.. 
So, ini adalah update dari saya untuk hari ini. Hope You Girls Like it! ;)

Thank U Adib Arfeng for the Flyer. Big Clap! :D

Syarat- syarat penyertaan Durrany Pillow Talk:

      1.    Terbuka kepada semua remaja yang berumur 13- 17 tahun. (Perempuan sahaja).
     
2.    Mempunyai keizinan daripada ibu /bapa /penjaga untuk menjalani aktiviti di Durrany Pillow Talk.
     
3.  Tidak mempunyai sebarang penyakit yang serius.
     
4. Mempunyai keinginan untuk berubah dan sentiasa ingin menjadi yang lebih baik.  
    
5.Para peserta yang menyertai Durrany Pillow Talk bagi batch 2012, secara automatik akan menjadi senior batch pada Durrany Pillow Talk yang akan datang.
     
6.   Tidak terikat dengan mana- mana aktiviti yang wajib di sekolah.
    
7.  Peserta hendaklah email kan carta diri anda ke durranylicious@hotmail.my untuk tujuan booking.
     
8.    Carta diri termasuklah nama, no. k/p, tempat tinggal, h/p no. dan saiz baju.
   
9.Peserta dikehendaki mengisi borang penyertaan Durrany Pillow Talk 
dan meminta keizinan ibu/bapa/penjaga serta membawa borang tersebut pada hari pendaftaran.
 (Peserta boleh print sendiri borang tersebut atau dapatkan daripada Pihak Durrany Pillow Talk)
     
10. Penyertaan mestilah di emailkan selewat- lewatnya pada  20hb Jun 2012.
     
11. Bilangan peserta terhad kepada 10 orang sahaja. Siapa cepat dia dapat!
    
12. 5 peserta yang terawal mendaftar di De Palma Hotel akan menerima saguhati eksklusif dari Durrany Pillow Talk.
    
13. 3 Peserta yang membuat tempahan awal ke Durrany Pillow Talk melalui e-mail akan menerima hadiah misteri.
     
14. Anda boleh membawa BFF anda bersama- sama untuk melalui hari yang indah ini!

EMAILKAN CARTA DIRI ANDA KE durranylicious@hotmail.my dan anda akan menerima borang penyertaan serta jadual waktu di Durrany Pillow Talk.

Sebarang pertanyaan lanjut sila Email atau hubungi terus di 012- 924 1200 (Pn. Yara)


Thank You. :D
6/29/2012 08:36:00 pm

♥ NURHAYATI ;  Assalamualaikum..
  I'm Nurhayati Abd Malek
  Uhh..
  Well Life is too short to be sad kan.
  So.. Happy lah while U can
  while U still breath. ;)
  ♥ CHILLAX HERE! ♥  ♥ LETS CLICK! ♥


♥ ME STORY ♥

♥ ANOTHER COOL! ♥

♥ Past
  ♥ BE MY FRIEND AT FaceBook

  Mya Elle

  Create Your Badge