<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d5676254881735928234\x26blogName\x3dMy+Live.+Love.+Laugh!\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zoeyolivia-nurhayati.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zoeyolivia-nurhayati.blogspot.com/\x26vt\x3d8457289301212827802', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Sunday, 6 May 2012

♥ Pencarian PENAJA untuk Durrany Pillow Talk

Durrany
Pillow Talk

Permohonan Sumbangan Tajaan Motivasi Pillow Talk:

1. Sukacita dimaklumkan bahawa Durrany Pillow Talk sekali lagi telah mengadakan sesi Motivasi Pillow Talk yang akan diadakan:

Tarikh: 30hb Jun 2012- 1hb Julai 2012
Hari: Sabtu dan Ahad
Tempat: De Palma Hotel, Seksyen 19, Shah Alam.

2. Seramai 10-15 orang peserta yang akan menyertai sesi Pillow Talk pada kali ini.

3. Durrany Pillow Talk ini juga bertujuan diadakan bagi melahirkan generasi yang unggul dalam mempertingkatkan kesedaran positif, kefahaman karakter dan keyakinan terhadap diri sendiri.

4. Justeru itu saya wakil daripada admin Durrany Pillow Talk ingin memohon sedikit sumbangan tajaan ikhlas dari pihak anda.

5. Anda boleh menaja seperti dalam bentuk wang tunai/ majalah/ key chain/ teddy bear/ shawl/ hand bag/ bag galas/ pencil box/ yassin/ tasbih/ goodie bag/ t- shirt dan banyak lagi.

6. Jika anda berminat sila inbox di Facebook Mya Elle atau e-mailkan ke durranylicious@hotmail.my atau anda boleh menghubungi di 012- 924 1200 (Pn. Yara) atau 017- 913 4859 (Pn. Isabella).

7. Kami akan menghantar segala paperwork dan jadual mengenai Durrany Pillow Talk kepada anda. Kami juga akan memberikan surat rasmi dari Durrany Pillow Talk jika perlu.

8. Kami berharap sumbangan ikhlas yang anda hulurkan dapat meringankan kos bagi melaksanakan program ini.

9. Kami juga amat berbesar hati jika sekiranya anda dapat menjadi PENAJA untuk sesi Durrany Pillow Talk pada kali ini.

10. Segala kerjasama dan sumbangan dari pihak anda dalam perkara ini amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan jutaan terima kasih.

11. Kelebihan menaja kami:

i) Nama dan logo syarikat anda juga akan disertakan dalam kempen promosi, poster-poster dan kain rentang bagi program kami.
ii) Kami akan memasukkan nama syarikat anda dalam buku program kami.
iii) Dapat memperkenalkan jenama dan barangan anda kepada generasi muda.
iv) Percuma booth/tempat/meja untuk pertunjukan barangan dan servis pada hari akhir Durrany Pillow Talk di De Palma Hotel.
v) Kami akan menjemput semua penaja untuk hadir pada hari akhir Durrany Pillow Talk untuk penyampaian hadiah, goodie bag kepada peserta dan penghargaan kepada penaja.
vi) Mendapat pahala dan insyaallah syarikat anda semakin maju nanti. Aminn..

12. Antara aktiviti program yang akan diadakan> Kendiri
 - Kenali diri anda dan pengenalan kepada penaja- penaja.
Angguni dirimu
 -        Ketahui cara penjagaan kulit muka, rambut dan pemilihan tudung dengan betul
 -   Ketahui cara- cara berpakaian dan menghiasi diri dengan mudah dan bergaya.
 -        Rahsia menjadi seorang yang professional.

> Positive mindset
-        Pelajari rahsia di sebalik minda anda
-        The secret of life

Pillow Talk time!
- Mendekatkan diri dengan Pencipta dan bermuhasabah.
-        Game Durrany Pillow Talk
-        Sharing is caring

> Aerobic/ Swimming

Pillow Talk Party!
-Tidbits

- Penyampaian hadiah, goodie bag dan penghargaan kepada penaja.
Durrany 
Pillow 
Talk
By Durranylicious!


(P/s: Kami akan menggunakan semua barangan yang ditaja di dalam sesi berdandan dan positive mindset contoh; shawl, baju, magazine, make up,  dan apa- apa yang akan diberikan oleh penaja.)

Jika terdapat sebarang pertanyaan lebih lanjut mengenai Durrany Pillow Talk ini anda boleh lah menghubungi 012- 924 1200 (Pn. Yara) atau 017- 913 4859 (Pn. Issabella) atau e-mailkan kepada durranylicious@hotmail.my5/06/2012 01:55:00 am

♥ NURHAYATI ;  Assalamualaikum..
  I'm Nurhayati Abd Malek
  Uhh..
  Well Life is too short to be sad kan.
  So.. Happy lah while U can
  while U still breath. ;)
  ♥ CHILLAX HERE! ♥  ♥ LETS CLICK! ♥


♥ ME STORY ♥

♥ ANOTHER COOL! ♥

♥ Past
  ♥ BE MY FRIEND AT FaceBook

  Mya Elle

  Create Your Badge